Záchranu si lze od března zavolat s pomocí mobilní aplikace