Za rok bude zdravotní stav v mobilu sledovat každý sedmý uživatel