V Česku začne fungovat první ozařovač pro tomoterapii