Přínos softwarových řešení pro biomedicínský sektor