Nové technologie pro informační společnost v medicíně (II)