Nové technologie pro informační společnost v medicíně (I)