Ministerstvo zdravotnictví zakládá Komisi pro protonovou terapii