Fakulta zdravotnictví ZČU otevřela pro veřejnost Centrum zdraví