1. lékařská fakulta UK provozuje MPI – Magnetic Particle Imager