Jak spojovat plasty bez přídavných materiálů, lepidel či ředidel