Termojaderná fúze v České republice a její popularizace