Program LI FE nabízí podporu žadatelům o spolufinancování projektových návrhů