Vysokoteplotní elektrolýza: „čistá“ výroba vodíku s možností zpětné konverze