Vybrané aspekty chytré energetiky právním pohledem