„Užíváme si dobu ekonomické i politické stability“