Technické vzdělávání v době Průmyslu 4.0: klíčem je spolupráce škol s firmami